Ось уже тридцять років щоранку лунають дзвінкі дитячі голоси в нашому садочку. І аж до самісінького вечора чути тут срібний сміх дітвори. Як у природі є все необхідне для росту маленьких квіточок , так і в нашому садочку створено всі умови для зростання малят. Від сходу й до заходу сонця дбають про дітвору, віддаючи все тепло свого серця, працівники «Пізнайка».

Стасюк Ірина Дмитрівна народилася 8 травня 1951року. Закінчила Рівенський педагогічний інститут в 1970 році. Спеціальність – педагогіка та психологія (дошкільна). Нагороджена нагрудним Знаком ― Відмінник освіти України, міністерською грамотою Інституту інноваційних технологій і змісту освіти(2007р.), Подякою міського голови Віктора Анушкевичуса (2008р.) Під керівництвом завідуючої, яка є координатором усієї організаційно-педагогічної роботи створені сприятливі умови перебування, налагоджена система взаємодії всіх спеціалістів: матеріально-технічне й науково-методичне оснащення освітнього процесу; продумана схема кадрового забезпечення — усе це сприяє злагодженій роботі колективу на всіх рівнях.

Функції завідуючої:

 • створення сприятливих умов перебування;
 • система роботи;
 • оснащення педагогічного процесу;
 • кадрове забезпечення.


Вихователь-методист - Балкова Ольга Василівна, 18.08.1976р.народження. Закінчила Прикарпатський університет ім.В.Стефаника в 1997р. Спеціальність – дошкільне виховання. Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії. Нагороджена грамотою обласної державної адміністрації. Керівник школи молодого вихователя раннього віку міста. Член творчої групи вихователів - методистів міста та обласної динамічної групи по вивченню Базового компоненту дошкільної освіти.

Кількісний та якісний склад педагогічних працівників:

В ДНЗ працює 30 педагогів, з них:

 • завідувач - 1;
 • вихователь-методист - 1;
 • вихователі – 22;
 • музичні керівники – 2;
 • інструктор з фізичного виховання – 1;
 • практичний психолог – 2;
 • вчитель англійської мови – 1.

 • з вищою освітою — 27;
 • вищою фаховою - 15;
 • із середньою спеціальною — 3.

 • спеціалісти вищої кваліфікаційної категорії – 6;
 • спеціалісти І кваліфікаційної категорії – 5;
 • спеціалісти ІІ кваліфікаційної категорії – 4;
 • спеціалісти – 13;
 • звання «вихователь-методист» - 2.Віковий ценз

Освітній ценз

Кваліфікаційний ценз

Соціально-педагогічний аудит відповідності показує, що за параметрами колектив ДНЗ знаходиться на доброму рівні. Так, параметний рівень освіти за статистичними підрахунками дорівнює нормі, рівень стажу педагогічної діяльності – нормі, а рівень вікових меж є оптимальним. Рівень кваліфікації теж дорівнює нормі.

Мета роботи дошкільного навчального закладу:

 • створення сприятливих умов для особистісного становлення кожної дитини, розвитку в неї ціннісного ставлення до навколишнього світу та Самої Себе;
 • розвиток фізично загартованої, пізнавально-активної, соціально-адаптованої духовно багатої особисті.


Пріоритетні завдання педагогічного колективу:

 • Продовжувати працювати над створенням умов для самореалізації кожної дитини та педагога відповідно до змісту державних програм;
 • Підвищувати результативність роботи колективу ДНЗ щодо збереження та зміцнення фізичного, психічного і соціального здоров'я дітей шляхом удосконалення навичок здорового способу життя в тісній взаємодії з батьківською громадськістю;
 • Продовжувати реалізацію освітнього проекту з підготовки дітей до навчання в школі «Завтра в школу»;
 • Реалізовувати завдання художньо-мовленнєвої діяльності дошкільнят відповідно до вимог Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» шляхом впровадження інноваційних технологій.